Smart City Expo World Congress 2018

Smart stadsboende: Digitala lösningar för smarta städer

Städer förbättrar livskvaliteten för invånarna genom digital omvandling. Smart byggande, kartläggning i 5D, integrerade räddningstjänster uppkopplade mot nätverk, effektivare strömförbrukning och minskat avfall.

"Smart Cities" är - oavsett slutmålet - autonoma uppkopplade ekosystem (autonomous connected ecosystems ”ACE”) som är rakt igenom digitala, uppkopplade till allt och medfött intelligenta. Utifrån dessa kärnprinciper levererar Hexagon digitala lösningar för säkerhet, infrastruktur och mobilitet till sina kunder. I smarta städer hjälper Hexagons lösningar ledande beslutsfattare att bygga, mobilisera och skydda och att svara på dagens utmaningar samtidigt som de förbereder sig för framtiden.

Digitala lösningar gör det lättare att bygga och underhålla infrastruktur samtidigt som användningen av resurser optimeras. Att lösningarna är mobila medför en dynamik i den byggda miljön som innebär att människor kan röra sig och sömlöst vara uppkopplade i realtid. En smart stad är en säker stad och det innebär skydd för invånarna och infrastrukturen samtidigt som alla system fungerar, hela tiden.

Mässan och de visade teknologierna

Smarta städer kräver digitala lösningar som får de fysiska och digitala världarna att konvergera och som levererar säkerhet och sund infrastruktur. Hexagon ställer ut och presenterar sina lösningar för smarta städer i monter C-343.

Bland annat visas följande teknologier:

  • Leica Pegasus:Backpack
  • Leica CityMapper
  • Luciad Portfolio
  • M.App Enterprise
  • Intergraph InSight

Presentationer

Flera talare från Hexagon kommer att uppträda på Smart City Expo World Congress. Mer information kommer att presenteras här snart.

Varför ska du komma till Smart City Expo?

Kom till SCEWCs hemsida om du vill veta mer om deras innovativa plattform för en gemensam handlingsplan för städer. Du vill inte missa årets event!