Maximalt med mätteknik på INTERGEO 2020

Datum: 13-15 oktober 2020 | Tid: kl 08.00 - 19:00.

Vi sätter data i arbete åt dig


På Hexagon anser vi att teknik ska få din affär att växa, öka produktiviteten och att den ska vara intuitiv att använda. Varje dag arbetar vi med att utveckla kraftfulla teknologier som inte bara besvarar dina utmaningar utan också är mer mänskliga.

INTERGEO 2020 Digital, världens främsta event för mätteknik inom inspektion, lantmäteri och geoinformation, fokuserar vi på denna interaktion mellan människa och människa. Hexagon erbjuder en arena där du kan lyssna på och interagera med experter som presenterar de senaste innovationerna och teknologierna som sätter data i arbete åt dig.

Vi tror på och har engagerat oss för 100% digitalt nätverkande. Gå med i Hexagon Online där vi tillsammans gör upptäcker, skaffar nya kunskaper och lär känna varandra oavsett var du är i världen.


Conference Presentations