INTERGEO: Globalt nav för alla inom det geospatiala området

Världens ledande konferens för geodesi, geoinformation och förvaltning av mark- och landområden

Temat för årets INTERGEO är “Kunskap och handling för vår planet”. Konferensen lägger speciell vikt vid digitalisering inom områden som mobilitet och byggnadsindustri, till exempel Smart Cities, mätning och inspektion, laserskanning, Building Information Modelling (BIM), obemannade luftfarkoster (UAV) och Virtual and Augmented Reality.

Sedan 20 år är Hexagon en världsledande leverantör av sensor- och programvarulösningar. Våra teknologier gör det möjligt att samla data om hela den fysiska verkligheten och skapa bilder av den i digitalt format – från att mäta avstånd till att laserskanna föremål och återge digitala verkligheter i 3D. Våra design- och simuleringslösningar sätter insamlade data i arbete för skapa scenarios i virtuella verkligheter som gör en autonom framtid möjlig.

Hexagon anser att ekonomisk tillväxt inte behöver ske på bekostnad av planeten. Genom att utnyttja data kan vi öka effektivitet, produktivitet och kvalitet och därigenom inte bara förbättra våra kunders resultat utan också ta stora steg mot förbättring av säkerhet, eliminering av avfall och smart utnyttjande av jordens resurser.

Teknologier på INTERGEO

I Hall 1, monter B1.022, kan du se de senaste teknologierna för mobil kartläggning, tagning och förvaltning av bilder, laserskanning i 3D, fotogrammetri, fjärrmätning, luftburna sensorer och obemannade luftfarkoster, GNSS, kontroller för byggnadsindustrin och dokumentation av projektutveckling, lokalisering av rör inom vatten, el och avlopp, programvaror för mätning, molnbaserade dynamiska kartor och andra lösningar för den geospatiala branschen och byggnadsindustrin. Experter svarar på frågor och leder handfasta demonstrationer och visningar av de senaste innovationerna. I montern visas bland annat följande lösningar.

Presentationer:

Ledande tänkare från Hexagon talar om branschfrågor under sina presentationer på INTERGEO 2019

Höjdpunkter från Hexagon från INTERGEO 2018

Varje år presenterar Hexagon nya banbrytande teknologier på INTERGEO. Denna sammanfattning visar det bästa från 2018.

INTERGEO Ticket Codes

Anmälan till fribiljetter till INTERGEO

Hexagon gläder sig åt att kunna erbjuda den exklusiva möjligheten att anmäla sig till fribiljetter till INTERGEO. Gå till våra respektive divisioners hemsidor för att erhålla lösenord och fribiljett.