INTERGEO: Knutpunkten för det geospatiala samhället

Så byggs smarta digitala verkligheter med lösningar från Hexagon

Smarta digitala verkligheter byggs genom att koppla ihop den fysiska världen med den digitala. För Hexagon är det innebörden av digital transformation. Digital integration och intelligens måste byggas in redan från början i utvecklingen av dagens lösningar så att de är förberedda för morgondagens innovationer. Hexagons hårdvara för insamling av data om verkligheten och integrerade mjukvara används för att konceptualisera, utforma, bygga och koppla ihop smarta städer och byggarbetsplatser, självstyrande fordonsflottor med mera vilket löser dagens ekvationer och förbereder för lösningar av morgondagens.

Utställningen och de teknologier som visas

Hexagons lösningar och hårdvara inkluderar sensorer för insamling av data om verkligheten, obemannade luftfarkoster, geospatiala applikationer, molnlösningar och artificiell intelligens. De syftar till att skapa smarta digitala verkligheter för digital transformation, smarta städer,och användning inom building information modelling (BIM) och kartering.

I monter D.023 i hall 12.1 på INTERGEO 2018 visar Hexagon de senaste teknologierna för mobil kartläggning, insamling och hantering av data om fysiska strukturer, laserskanning i 3D, fotogrammetri, fjärravkänning, luftburna sensorer och obemannade luftfarkoster (UAV), GNSS, kontroll och dokumentation av byggprocesser, detektering av vatten, el- och avloppsledningar, programvara för mätning, molnbaserad, dynamisk kartering samt ytterligare lösningar för byggnadsindustrin och den geospatiala industrin. Du får handfasta demonstrationer av de senaste innovationerna av experter som också besvarar dina frågor. Bland annat kommer följande lösningar att visas:

  • BLK3D handhållen enhet för tagning av bilder
  • RTC360 laserskanner
  • Aibot UAV
  • Site-Walk 360° - virtuella visningar genererade av BLK360
  • Geospatial programvara från Neo
Presentationer

Ledande tänkare från Hexagon kommer att hålla presentationer på INTERGEO 2018 om digitala och säkra städer, platsbaserad information, edge computing som möjliggör insamling av data om verkligheten, byggarbetsplatser I 4D med mera.

Höjdpunkter från Hexagon på INTERGEO 2017

Varje år presenterar Hexagon nya, banbrytande teknologier på INTERGEO. Denna sammanfattning visar de viktigaste från utställningen 2017.

INTERGEO Ticket Codes

Anmälan för gratis entré till INTERGEO

Hexagon gläder sig åt att kunna erbjuda fri entré till INTERGEO. Gå till våra divisioners hemsidor för att få koderna.