INTERGEO: Knutpunkten för det geospatiala samhället

Så byggs smarta digitala verkligheter med lösningar från Hexagon

Smarta digitala verkligheter byggs genom att koppla ihop den fysiska världen med den digitala. För Hexagon är det innebörden av digital transformation. Digital integration och intelligens måste byggas in redan från början i utvecklingen av dagens lösningar så att de är förberedda för morgondagens innovationer. Hexagons hårdvara för insamling av data om verkligheten och integrerade mjukvara används för att konceptualisera, utforma, bygga och koppla ihop smarta städer och byggarbetsplatser, självstyrande fordonsflottor med mera vilket löser dagens ekvationer och förbereder för lösningar av morgondagens.

Utställningen och de teknologier som visas

Hexagons lösningar och hårdvara inkluderar sensorer för insamling av data om verkligheten, obemannade luftfarkoster, geospatiala applikationer, molnlösningar och artificiell intelligens. De syftar till att skapa smarta digitala verkligheter för digital transformation, smarta städer,och användning inom building information modelling (BIM) och kartering.

I monter D.023 i hall 12.1 på INTERGEO 2018 visar Hexagon de senaste teknologierna för mobil kartläggning, insamling och hantering av data om fysiska strukturer, laserskanning i 3D, fotogrammetri, fjärravkänning, luftburna sensorer och obemannade luftfarkoster (UAV), GNSS, kontroll och dokumentation av byggprocesser, detektering av vatten, el- och avloppsledningar, programvara för mätning, molnbaserad, dynamisk kartering samt ytterligare lösningar för byggnadsindustrin och den geospatiala industrin. Du får handfasta demonstrationer av de senaste innovationerna av experter som också besvarar dina frågor. Upplev Hexagons senaste innovationer och se de senaste teknologiska banbrytarna: 

  • Luciad
  • Leica Aibot UAV
  • Leica RTC360
  • Leica BLK3D
  • Leica Rugby
  • C-thrue

Wichmann Innovations-priset: Rösta på BLK3D

Rösta nu på Leica BLK3D så att den får Wichmann Innovations-priset på INTERGEO 2018. Den nya handhållna kameran är finalist i tävlingens hårdvarukategori.

Leica BLK3D är en mätlösning som producerar 3D-bilder i realtid. Genom att kombinera sensorer, mjukvara och edge computing möjliggörs mätningar i bilder med professionell noggrannhet i realtid. Varje bild utgör en komplett och exakt mätning i tre dimensioner. Enhetens databehandlingskapacitet eliminerar behovet av nätverksanslutningar och molntjänster vilket gör det möjligt för användare att fatta snabbare beslut inom ramen för sina dagliga arbetsflöden.

Röstningen är öppen till och med den 17 oktober kl 17. Rösta nu på BLK3D som den mest innovativa hårdvaran!

Rösta

Presentationer

Ledande tänkare från Hexagon kommer att hålla presentationer på INTERGEO 2018 om digitala och säkra städer, platsbaserad information, edge computing som möjliggör insamling av data om verkligheten, byggarbetsplatser I 4D med mera.

Höjdpunkter från Hexagon på INTERGEO 2017

Varje år presenterar Hexagon nya, banbrytande teknologier på INTERGEO. Denna sammanfattning visar de viktigaste från utställningen 2017.

INTERGEO Ticket Codes

Anmälan för gratis entré till INTERGEO

Hexagon gläder sig åt att kunna erbjuda fri entré till INTERGEO. Gå till våra divisioners hemsidor för att få koderna.