Safety, Infrastructure & Geospatial division

Lösningar för affärskritiska beslut åt det offentliga och andra leverantörer av samhällstjänster

Samhället är beroende av att statliga och affärsdrivande organisationer svarar för allmän säkerhet, transport, el- och vattenförsörjning, avlopp etc. Dessa organisationer behöver rätt information vid rätt tidpunkt för att planera och leverera sina vitala tjänster. Krympande budgetar, ökade krav från medborgare och kunder samt det föränderliga tekniklandskapet och annan utveckling rubbar status quo.

Vår division Safety, Infrastructure & Geospatial hjälper organisationer att övervinna dessa hinder genom förbättringar av verksamheten och genom att hantera förändringar på ett intelligent och effektivt sätt. Våra lösningar ger dem tillgång till de uppdrags- och affärskritiska data som krävs för att fatta bättre och mer underbyggda beslut i rätt tid.

Pålitliga, skalbara och driftskompatibla lösningar för säkerhet och infrastruktur ökar förmågan, förbättrar smidigheten, minskar risken och sänker samtidigt den totala ägandekostnaden för företagsövergripande system. Vare sig användarna befinner sig i ledningscenter eller på fältet, eller lösningarna finns lokalt eller i molnet, på en desktop eller i en mobilapp, ger våra lösningar ökad situationsmedvetenhet och bättre resultat.

  • Besök hexagonsafetyinfrastructure.com