Autonomy & Positioning

Lösningar med hög noggrannhet för positionering och korrigering på land, till sjöss och i luften

Våra lösningar möjliggör intelligenta positioneringsekosystem i viktiga branscher. Vi tillgodoser den dramatiska ökningen av efterfrågan på positionerings- och platsbaserade tjänster i hela näringslivet i kraft av vår förmåga att ta itu med komplexa utmaningar i synnerligen krävande miljöer.

Hexagons division Autonomy&Positioning hjälper sina kunder att förbättra positioneringsnoggrannheten genom Global Navigation Satellite Systems (GNSS), Inertial Navigation Systems (INS), globala korrigeringstjänster, anti-jamming och anti-spoofing teknologier och avancerade algoritmer för specialiserade applikationer.

Dessa integrerade positioneringslösningar kan användas på land, till havs och i luften. GNSS-mottagare och antenner levereras till den autonoma fordonsindustrin, till lantmäteri och inspektionsföretag, till olje-, bygg-, jordbruks-, försvars- och gruvindustrin och svarar för autonomi- och positioneringslösningar.

  • Besök hexagonpositioning.com