Mining

Integrerade lösningar för smartare, säkrare och mer produktiva gruvor.

Framgångsrik gruvdrift bygger på precision, noggrannhet och säkerhet vilket kräver att gruvpersonal integrerar, automatiserar och optimerar kritiska arbetsflöden. Detta leder till konkurrensfördelar, lägre kostnader och samtidigt förbättrad säkerhet.

Vår division Mining är det enda företaget som löser dessa utmaningar genom att integrera världens bästa mätlösningar med beprövade teknologier för planering, drift och säkerhet. Vi kombinerar mätning, design, hantering av maskinflotta, produktionsoptimering och trafiksäkerhet (undvikande av kollisioner) i en livscykel-lösning som kopplar ihop människor och processer. Resultatet är säkrare och produktivare kunder som kan skapa mening av sina data.

  • Besök hexagonmining.com