Manufacturing Intelligence

Lösningar för tillverkningsindustrin där kvalitet driver produktivitet.

Som en ledande specialist inom industriell mätteknik och lösningar för tillverkningsindustrin erbjuder divisionen Manufacturing Intelligence kompetens inom avkänning, planering och åtgärder på basis av insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vår kunskap och erfarenhet ger kunderna verktygen - och förtroendet - att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som produktkvaliteten förbättras.

Även om varje bransch har sin unika utmaning och drivkraft är produktiviteten avgörande för framgångar i tillverkningen totalt sett. Tillverkare måste hitta den rätta balansen mellan hastighet, effektivitet, kostnad och kvalitet för att säkerställa att de upprätthåller rätt produktivitetsnivå. Manufacturing Intelligence kombinerar teknik och idéer i lösningar som möjliggör tillverkning i kontinuerliga arbetsflöden. Så arbetar Manufacturing Intelligence för att lösa utmanande kundproblem.

  • Besök hexagonmi.com