Geospatial

Lösningar för design, utveckling och leveranser som besvarar komplexa, utmaningar i verkligheten

Över hela världen använder ett brett spektrum av myndigheter och företag Hexagons geospatiala teknologier, däribland inom försvar, luftfart, sjöfart, teknik, vatten och avlopp samt inom energi, transporter, jordbruk och naturresurser. Våra Smart Nation-, Smart City- och Smart Site-lösningar gör det möjligt för våra kunder att greppa förändringar i sin helhet och fatta tydliga och underbyggda beslut.

Vi erbjuder företag inom dessa områden lösningar som levererar en 5D-smart digital verklighet som ger insikt i vad som var, vad som är, vad som kan vara, vad som ska vara och i slutändan vad som kommer att bli. Våra lösningar kombinerar inomhus-, utomhus-, havs-, underjordiska och flygdata för en verklig situationsmedvetenhet.

Våra lösningar i realtid för platsinformation är dessutom framtidssäkrade, vilket innebär att de har flexibilitet att utvecklas tillsammans med dina växande verksamheter och krav och de är byggda för att säkerställa optimal prestanda.

  • Besök hexagongeospatial.com