City of Barcelona

Med hjälp av innovativa krishanteringslösningar från Hexagon kan myndigheterna i Barcelona bättre skydda sina invånare. Plattformen för krishantering som myndigheterna använder inkluderar Hexagons teknologier för datorstödda räddningsinsatser och mobil användning. Dessa lösningar gör det möjligt för personal att lättare samordna incidenthantering mellan brandkår, polis och externa organ och möjliggör snabba och adekvata insatser. Som ett resultat av myndigheternas framsynthet och innovationsbenägenhet har Barcelona satt normen för myndigheters incidenthantering i städer.
City of Barcelona Named 2016 Shaping Smart Change Honoree

Barcelona utsedd till pristagare 2016 för Shaping Smart Change

Med hjälp av innovativa krishanteringslösningar från Hexagon kan myndigheterna i Barcelona bättre skydda sina invånare.