U.S. Coast Guard Investigative Service

I en tid av budgetåtstramningar och ökad arbetsbelastning valde US Coast Guard Investigative Service (CGI) den webbaserade lösningen inPursuit WebRMS från Intergraph Government Solutions för att motsvara de federala myndigheternas krav på brottsutredningar. CGI hade tidigare använt ett ineffektivt system för att komma åt och hämta information i register. Det var tidskrävande och dyrt och ledde ofta till att personal lade tid på att förbereda eller mata in data i föråldrade IT-system i stället för att göra utredningar eller följa upp arbetsuppgifter. inPursuit WebRMS har ersatt all pappersbaserad rapportering samt gjort det enklare att få tag på information. Bearbetning och inmatning av uppgifter kräver nu mindre tid vilket lett till en ökning av personalens effektivitet. Detta gör det möjligt för CGI att förebygga kriminalitet istället för att bekämpa den i efterhand, vilket bidrar till att göra USA till ett säkrare land att leva och arbeta i.