Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.

Sinopec Engineering (Group) Co, Ltd (SEG) fokuserar på att erbjuda den inhemska och internationella raffinaderi- och kemisk-tekniska industrin integrerade tekniska tjänster och patent. Det är ett av de främsta teknikföretagen i Kina och har insett betydelsen av att uppfylla regulatoriska krav för att konkurrera internationellt. Företaget använder sig av SmartPlant Enterprise-lösningar från Intergraph samt löpande teknisk support och rådgivning för att utveckla tekniska innovationer till sina komplexa projekt. Användningen av SmartPlant Enterprise-lösningar från Intergraph har gjort det möjligt för SEG att öka säkerheten, förbättra kvaliteten och öka produktiviteten. SEGs innovationer främjar utvecklingen i branschen och har lett till att kinesiska företag kommer ut på den internationella upphandlingsmarknaden för teknik och byggnadsprojekt.