Selex ES

En internationell organisation med terroristbekämpning som uppgift tog hjälp av Intergraphs system för obemannade luftfarkoster (UAS, Unmanned Aerial Systems). Det taktiska systemet Selex ES Falco är baserat på en lösning från Intergraph som analyserar data om trupprörelser från videoupptagningar gjorda med teknologi från Hexagon Geospatial. Framgångsrik övervakning och spaning bygger på bearbetning, sökning och analys av växande volymer av video och andra underrättelsedata som tillhandahålls av Falco UAS. Genom att använda videolösningen kan Selex ES analytiker hantera stora mängder underrättelseuppgifter från skiftande källor. Lösningen förbättrar till situationsmedvetenhet och beslutsunderlag samt förenklar beslutsfattande vilket i förlängningen leder till bättre skydd för civila.