Roger & Sons Concrete

När byggherren till 432 Park Avenue i New York City bad om anbud avseende den 420 meter höga byggnaden tvekade många firmor på grund av byggnadens höjd. Men det familjeägda byggnadsföretaget Roger & Sons Concrete som varit verksamt i Greater New York i mer än 30 år vände sig omedelbart till Leica Geosystems för att få hjälp med den vertikala inriktningen - en nyckelfaktor för byggnader med hög höjd. Lösningen från Leica Geosystems bygger på en kraftfull samordning av totalstationer med hjälp av GPS som inte är möjlig med konventionell totalstationsteknik. Roger and Sons Concrete bidrog med denna spetskompetens till projektet och fick en utmärkelse av Tishman Construction Corporation i New York för att firman slutförde projektet i tid och under budget. Tillsammans revolutionerade Leica Geosystems och Roger and Sons mätning av höga byggnader genom innovativ användning av totalstationer och GPS-teknik.