Foxconn

Snabb och effektiv produktion av högkvalitativa produkter är högsta prioritet för Foxconn Technology Group. För att lösa denna uppgift använder företaget teknologi från Hexagon Metrology. Foxconn använder mer än 700 av Hexagon Metrologys koordinatmätmaskiner samt optiska mätmaskiner i sin FoU, tillverkning och slutkontroll. Hexagon Metrology har hjälpt Foxconn nå sina kvalitetsmål med lösningar som fungerar med företagets tillverkningsprocess, vilket gör Foxconn till ledare i branschen. Som en strategisk partner hjälper Foxconn till med kontroll av nya produkter och ger förslag som förbättrar prestandan hos Hexagon Metrologys produkter. Foxconn stärker Hexagon Metrologys kundbas och gör det möjligt för Hexagon att ligga vid fronten av ny inspektionsteknik med sina produkter och lösningar.