Changjiang Spatial Information Technology Engineering

Med hjälp av teknik från Leica Geosystems, kunde Changjiang Spatial Information Technology Engineering fullborda stora anläggningsprojekt i Asien vid Gula floden och dammen vid Nuozhadu. Leica Geosystems 3D-bildteknik används för att identifiera delar av tunneln under Gula floden som riskerar deformeras till följd av säsongmässiga väderförändringar. Kontinuerlig övervakning minskar säkerhetsproblemen och gör tunneln mer användbar. 

Dammen Nuozhadu är det största vattenkraftverket i Yunnan-provinsen och används för elproduktion, för att reglera nivån i floden och för konstbevattning. Dammen har stor betydelse för vattenbruk och turism. I likhet med tunnelprojektet vid Gula floden är säkerhetsfrågor centrala för driften av dammen. Leica Geosystems totalstation, digitala nivåmätare och sensorer övervakar automatiskt dammen för att tidigt varna för risker.