Utmärkelser till kunder 2015

Utmärkelser till kunder som formar smart förändring

Changjiang

Changjiang Spatial Information Technology Engineering

Changjiang Spatial Information Technology Engineering använde teknologi från Leica Geosystems för att slutföra sina arbeten avseende större projekt i Asien, bland annat vid Gula Floden och dammen vid Nuozhadu.

CGIS

U.S. Coast Guard Investigative Service

Den amerikanska kustbevakningen (CGIS) valde den webbaserade lösningen inPursuit WebRMS från Intergraph Government Solutions för att klara kraven på att göra brottsutredningar.

Eni

Eni

Användningen av Intergraphs SmartPlant Cloud har gjort det möjligt för Eni att öka kvaliteten på insamlade data, tekniska dokument och modeller. Det har lett till tids- och kostnadsbesparingar och gjort det möjligt för företaget att snabbt svara på utmaningar i sin affärsverksamhet.

Fibria

Fibria

Fibria har varit en strategisk partner i utvecklingen av  Hexagon Agricultures lösningar för skogsindustrin som ökar produktivitet, sparar kostnader och skapar betydande värden vid plantering, gödning och besprutning.

Foxconn

Foxconn

Foxconn använder fler än 700 av Hexagon Metrologys koordinatmätmaskiner och maskiner för optisk mätning i sin FoU-verksamhet, tillverkning och slutkontroll för att klara sina kvalitetskrav.

Mecadat

Mecadat

Mecadat använder teknologi från Vero Software för att strömlinjeforma sin tillverkning och för att skapa, skicka och kontrollera information avseende hela tillverkningsprojekt med minimala insatser av tid och användare.

Roger and Sons

Roger & Sons Concrete

Byggnadsfirman Roger & Sons Concrete vände sig till Leica Geosystems för att få assistans med den vertikala inriktningen av den 420 meter höga byggnaden 432 Park Avenue i New York City. 

Selex

Selex ES

Selex ES Falco tactical UAS använder en lösning från Hexagon för att övervaka trupprörelser, vilket skapar situationsmedvetenhet och underlättar för beslutsfattare med ansvar för civilbefolkningens säkerhet.

Sinopec

Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.

Sinopec Engineering är ett av de främsta teknikföretagen i Kina och använder Hexagons SmartPlant Enterprise-lösningar för att utveckla tekniska innovationer för sina komplexa projekt. Lösningarna förbättrar säkerheten samt ökar kvalitet och produktivitet.