Vale

Som mångårig kund till Hexagons dotterbolag Sisgraph, Intergraph, Leica Geosystems, Devex, Mintec och SAFEmine har Vale bidragit till driva och forma förändring i stora projekt inom gruvindustrin med hjälp av Hexagons teknologier.

För S11D-projektet som är det största järnmalmsprojektet i historien har Vale valt att använda flertalet lösningar inom Intergraphs SmartPlant Suite inklusive SmartMaterial och SmartPlant Construction. Lösningarna används för att integrera data om projekt, tidsplaner och underleverantörer för logistik och infrastruktur samt för att hantera materialanskaffning. Genom att kontinuerligt tänja på gränserna för innovation gör Vale stora framsteg inom gruvindustrin med hjälp av Hexagons teknologier.