Bechtel

Bechtel har förutseende nog insett att byggbranschen förändras snabbt. Detta omfattar allt från att låta underleverantörer göra det som tidigare gjordes internt till att uppfylla ständigt ökande krav relaterade till BIM (Building Information Modelling, datorstödd modellering för byggbranschen). För att anpassa sig till dessa förändringar har Bechtel omformat sitt arbetsflöde, vilket också omfattat hur underleverantörer utbyter och kommunicerar projektdokument. Bechtel har samarbetat med Leica Geosystems eftersom Bechtels önskade arbetsflöde noga matchar motsvarigheten hos Viva, Leica Geoystems totalstation. Bechtel och Leica Geosystems fortsätter att samarbeta för att förfina en process som fungerar i den föränderliga byggbranchen.