Våra kunder

Våra kunder går i spetsen för förändring genom att frigöra potentialen i data. Här kan du läsa om ett par fall som inspirerar och motiverar oss alla på Hexagon.

Olja och gas under förändring

Hexagons lösningar ökar operativa prestanda hos CNRL.

Aktiverar mobilappar

Corbins innoverar för att utmana sig själva och hela branschen.

Kunder i täten för förändring

Läs mer om kunder och partners som påverkat världen genom användning av Hexagons teknologier.

Formar allmän säkerhet

CPPS har gjort sin kund inom järnvägen i Nordamerika till den bäst fungerande och säkraste

Möjliggör autonoma fordon

Apex AI bygger robusta algoritmer för kritiska säkerhetsapplikationer

Framsteg inom fordonstillverkning

BBAC arbetar med att skapa ett avancerat och intelligent kvalitetssystem inom fordonstillverkning

Förbättrad information om platser

Frequentis förbättrar produktivitet, effektivitet, säkerhet och situationsmedvetenhet på marknaden för kritiska säkerhetslösningar

Framsteg inom fordonstillverkning

BBAC arbetar med att skapa ett avancerat och intelligent kvalitetssystem inom fordonstillverkning

Innovation inom sammansättning av flygplan

Infört virtuella monteringsteknologier för validering av komponenter inom områden som är kritiska för regelefterlevnad