Vision & Mission

Vision

Att spela en ledande roll i arbetet med att besvara utmaningarna i världen genom att leverera information som ger näring åt möjligheter.

Mission

Att leverera handlingsinriktad information genom teknologier som ger kunder möjligheter att nå sin fulla potential och forma smart förändring över ett brett spann av...

Hexagons värden

Vårt åtagande gentemot intressenter, kunder och anställda står i centrum för allt vi gör.