Hexagons svar på den humanitära krisen i Ukraina

Den humanitära krisen till följd av invasionen av Ukraina påverkar oss alla. På Hexagon har vår högsta prioritet varit att skydda våra anställda och deras familjer i landet samt att ge stöd till de kollegor i regionen som påverkats av invasionen.

Hexagon ingår i en gemenskap av företag över hela världen som eftersträvar en diplomatisk lösning och ett snabbt slut på fientligheterna. Som ett led i denna strävan har vi gjort ett uppehåll i all export av hårdvara och mjukvarulicenser till Ryssland, vilket går utöver hittills vidtagna sanktioner och embargon. För att ytterligare stödja de humanitära insatserna i Ukraina och för att bistå flyktingar har Hexagon donerat 500 000 EUR att fördelas jämnt mellan två organisationer: Läkare utan gränser och UNHCR (FN:s flyktingkommissariat). Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra anställda och för att minska riskerna för negativa effekter på leveranser av produkter och tjänster till våra kunder.

Vår förhoppning är att krisen får en snar lösning.