Galleriet Shaping Smart Change

Vår filosofi

Vi tror helt enkelt på att forma förändring med lösningar som frigör kraft i idéer och data så att de kan utnyttjas maximalt.

När form är av vikt

I detta blogginlägg diskuterar Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén betydelsen av form när man betraktar världen.

Form är av vikt för Hexagon

I denna video mäter vi avståndet mellan det som är och det som borde vara - förändring - och hur vi försöker minska det.

Berättelsen bakom våra ikoner

Se hur våra divisioners innovativitet avspeglas i deras unika ikoner som reflekterar deras identitet.

Formen på framgång

I detta blogginlägg diskuterar Hexagons marknadsföringsdirektör Kristin Christensen vägen till full potential.

Formen på framsteg

Enda vägen till framgång är förändring. Ta en titt.

Utmärkelse åt kunder

Vår utmärkelse "Shaping Smart Change" belönar kunder för deras visionära användning av Hexagons teknologier.

'Jag formar smart förändring'

I dessa videos visar våra anställda att de förkroppsligar formandet av smart förändring genom innovativitet och kundfokus.

Kreativ demonstration

Ta en konceptuell titt på högsta nivå hur Hexagon formar smart förändring över geospatiala och industriella branschgränser.