Våra ikoner

Se ikonerna som representerar Hexagons divisioner. De är symboler för våra lösningar som formar smart förändring i syfte att frigöra gränslös potential i vitala branscher.

Agriculture

Ikonens uppåtgående och växande rörelse representerar fält med gröda som drar fördel av Hexagons teknologier.

Geospatial

Triangelformade rotorblad symboliserar förändringskraften när vind omvandlas till maximal produktivitet.

Geosystems

Trianglarna symboliserar expertis om hur data om verkligheten fångas i syfte att modellera byggnation i den digitala världen.

Manufacturing Intelligence

Ikonen visar, genom x-, y- och z-koordinater i det Cartesianska koordinatsystemet, hur data omvandlas till användbar kunskap.  

Mining

Den framåtriktade rörelsen i trianglarna är en referens till visionen om en mer produktiv och säkrare gruvverksamhet. 

Positioning Intelligence

De precisionsinriktade trianglarna bildar en pil som symboliserar överlägsen noggrannhet och ökad signaltillgänglighet.

PPM

De tre trianglarna konvergerar i en ny form som symboliserar integration av teknologier för optimala projektleveranser.  

Safety & Infrastructure

Med fart och noggrannhet konvergerar trianglarna i en punkt som representerar värdet av en fysisk plats.

När form är av vikt

I detta blogginlägg diskuterar Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén betydelsen av form när man betraktar världen.

Formen på potential är smart förändring

Hexagon omdefinierar tillväxtpotentialen med IT-lösningar som hjälper kunderna att forma smart förändring.