Koncernstab

Robert Ashe, CIO

Charlotte Anderberg, Head of Group Financial Reporting

Mathias Cederwall, Group Treasurer

Maria Luthström, Investor Relations Manager

Andrea Meyer, Head of Tax

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS