Steven Cost

Chef, Safety & Infrastructure

Steven Cost är chef för Safety & Infrastructure med ansvar för divisionens övergripande strategi. Han är auktoriserad revisor och har en MBA från Vanderbilt University samt en kandidatexamen från University of Alabama. Steven var koncerncontroller för Adtran Inc. innan han kom till Hexagon 2007 och hade dessförinnan ledande befattningar inom finans hos AVEX och Benchmark Electronics.

Aktieinnehav: 100 000 teckningsoptioner aveeende aktier av serie B i Hexagon AB.

Safety & Infrastructure at HxGN LIVE 2017

Kom till oss i Las Vegas, Nevada, den 13-16 juni 2017 och dela med dig av dina berättelser!

Tänd nya idéer 2019

Sätt dig i förbindelse med likasinnade! Anmäl dig till HxGN LIVE 2019 innan den 21 januari för att dra fördel av rabatten!