Mattias Stenberg

Chef, PPM

Mattias Stenberg är ansvarig för den övergripande strategiska inriktningen och affärsutvecklingen för Hexagons division PPM. Han har haft ledande befattningar sedan han kom till Hexagon 2009, bland annat som ansvarig för företagsförvärv, investerarrelationer samt strategisk planering och företagsutveckling. Han kommer närmast från en befattning som strategidirektör på Hexagon. Mattias Stenberg har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en examen i datavetenskap från Stockholms universitet.

Innan Mattias Stenberg kom till Hexagon hade han arbetat med investerarrelationer och företagsutveckling för Autoliv, världens största bilsäkerhetsföretag med verksamhet i 27 länder och med globalt ledande biltillverkare som kunder. Han har också erfarenhet av affärsutveckling och finans från Teleca, en programvaruleverantör i mobiltelefonbranschen.

Aktieinnehav: 50 000 teckningsoptioner avseende aktier av serie B i Hexagon AB.

Öka dina kunskaper på HxGN LIVE 2019

Skaffa nya kunskaper som främjar din karriär på HxGN LIVE! Anmäl dig senast 29 april för att dra fördel av snabbhetspremien.