Kristin Christensen

Marknadsdirektör

Kristin Christensen började sin anställning på Hexagon 2010 som vice VD för Corporate Communications efter Hexagons förvärv av Intergraph. Christensen började på Intergraph 2004. Hon har mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring inom teknologisektorn och har haft ledande befattningar på stora programvaruföretag inom områdena brand management, produktmarknadsföring och marknadsundersökningar. Christensen har en kandidatexamen från University of Delaware och har en Master of Business Administration-examen i marknadsföring från Kennesaw State University.

Aktieinnehav: 100 000 teckningsoptioner avseende aktier av serie B i Hexagon AB.

Handlingskraft börjar här

Agera snabbt och reservera din plats på HxGN LIVE genom att anmäla dig för 849 USD senast den 30 april.