Claudio Simão

Teknikdirektör och chef för Ventures.

I egenskap av Teknikdirektör för Hexagon och VD för Hexagon Ventures har Claudio Simão ansvar för att leda arbetet med korsbefruktning av divisionernas teknologier inom ramen för en lösningscentrerad strategi. Simão började på Hexagon 2002 som VD för Hexagon Sydamerika som han fortsätter att leda i en aggressiv tillväxtstrategi. Simão har också har varit VD för Hexagon Metrology Asien-Stillahavsområdet. Innan han kom till Hexagon var han VD och koncernchef för Pluriform Plasticos, SBQT Sistemas och Netstal-Quality Equipamentos. Simão är civilingenjör inom maskinteknik och innehar en kandidatexamen i fysik, har skrivit flera böcker om fysik och teknik och har olika patent inom sensorteknik.

Aktieinnehav: 100 000 teckningsoptioner avseende aktier av serie B i Hexagon AB.

Utnyttja erbjudandet om tidig anmälan!

Försäkra dig om en plats på HxGN LIVE 2018 genom att anmäla dig idag för 749 USD. Erbjudandet gäller till  och med 5 mars.