Claudio Simao

Teknikdirektör och chef för Innovation Hub

I egenskap av Teknikdirektör för Hexagon och VD för Hexagon Innovation Hub har Claudio Simao ansvar för att leda arbetet med korsbefruktning av divisionernas teknologier inom ramen för en lösningscentrerad strategi. Simao började på Hexagon 2002 som VD för Hexagon Sydamerika som han fortsätter att leda i en aggressiv tillväxtstrategi. Simao har också har varit VD för Hexagon Metrology Asien-Stillahavsområdet. Innan han kom till Hexagon var han VD och koncernchef för Pluriform Plasticos, SBQT Sistemas och Netstal-Quality Equipamentos. Simao är civilingenjör inom maskinteknik och innehar en kandidatexamen i fysik, har skrivit flera böcker om fysik och teknik och har olika patent inom sensorteknik.

Aktieinnehav: 100 000 teckningsoptioner avseende aktier av serie B i Hexagon AB.

Öka dina kunskaper på HxGN LIVE 2019

Skaffa nya kunskaper som främjar din karriär på HxGN LIVE! Anmäl dig senast 29 april för att dra fördel av snabbhetspremien.