Koncernledning

Ola Rollén

Ola Rollén

Koncernchef och VD

Ola Rollén är VD och Koncernchef för Hexagon och ledamot av bolagets styrelse sedan 2000.

Johnny Andersson

Johnny Andersson

Chefsjurist

Johnny Andersson är Hexagon-koncernens chefsjurist. Han har en jur kand-examen från Lunds Universitet och var partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB till februari 2017.

Robert Belkic

Robert Belkic

Finans- och ekonomidirektör, och vice VD

Finansdirektör och vice VD Robert Belkic kom till Hexagon 2009.

Kristin Christensen

Kristin Christensen

Marknadsdirektör

Marknadsföringsdirektör Kristin Christensen började på Hexagon 2004.

Steven Cost

Steven Cost

Chef, Safety & Infrastructure

Steven Cost, chef för Safety & Infrastructure, är ansvarig för divisionens globala strategi.

Juergen Dold

Juergen Dold

Chef, Geosystems

Chefen för Geosystems Juergen Dold har en civilingenjörs- och en doktorsexamen. Han har varit anställd i koncernen sedan 1995.

Norbert Hanke

Norbert Hanke

Chef, Manufacturing Intelligence

Norbert Hanke, chef för Manufacturing Intelligence, tjänstgjorde som finansdirektör på Brown & Sharpe innan han började på Hexagon 2001.

Li Hongquan

Li Hongquan

Chef, Hexagon Kina

Li Hongquan, VD för Hexagon China, har en civilingenjörsexamen och har varit anställd i koncernen sedan 2001.

Johnny Andersson

Ben Maslen

Strategidirektör

I egenskap av Strategidirektör är Ben Maslen ansvarig för utvecklingen och genomförandet av strategiska initiativ som ska stödja Hexagons långsiktiga tillväxt och skapande av aktieägarvärde.

Ed Porter

Ed Porter

Personaldirektör

Personaldirektör Ed Porter började på Hexagon 2004.

Johnny Andersson

Michael Ritter

Chef, Positioning Intelligence

Chefen för Positioning Intelligence Michael Ritter har varit ansvarig för Hexagons verksamhet inom positionering sedan 2009.

Claudio Simão

Claudio Simao

Teknikdirektör och chef för Innovation Hub

I egenskap av koncernens teknikdirektör och chef för Innovation Hub leder Claudio Simao Hexagons arbete med att utnyttja divisionsövergripande teknologier och att utveckla en lösningscentrerad strategi.

Mattias Stenberg

Mattias Stenberg

Chef, PPM

Mattias Stenberg är ansvarig för divisionens globala strategiska inriktning och övergripande affärsutveckling. Han har haft ledande befattningar inom Hexagon och var strategidirektör på Hexagon innan han blev chef för PPM.

Johnny Andersson

Mladen Stojic

Chef, Geospatial

Mladen Stojic började sin karriär på Hexagon 1996. Stojic har en kandidatexamen inom lantmäteriteknik från Ryerson University och en examen inom geografi från Western University.

Nu kommer HxGN SPOTLIGHT

Hexagon är förväntansfull inför lanseringen av en ny innehållsplattform som rymmer videos, artiklar och podcasts om Hexagon!