Autonomy & Positioning

Lösningar med hög noggrannhet för positionering och korrigering på land, till sjöss och i luften

Situationsmedvetenhet i realtid har blivit en avgörande förutsättning för tillväxtbranscher såsom självstyrande fordon och precisionsjordbruk. Divisionen hjälper kunder att förbättra precisionen i positionering med hjälp av GNSS och lösningar som gör det möjligt för dem att bestämma sin position på centimetern när.

De integrerade positioneringslösningarna kan användas på land, till sjöss och i luften. Företag inom olje-, byggnads- jordbruks-, försvars- och gruvindustrin använder GNSS-mottagare och antenner vilket ger överlägsen noggrannhet och ökad signaltillgänglighet.

En viktig del av positioneringsteknologin är användningen av obemannade luftfarkoster för att samla in data. Inspektioner kan göras snabbare, enklare, säkrare och mer kostnadseffektivt än tidigare med hjälp av en obemannad luftfarkost utrustad med teknologier för insamling av georefererade 3D-data.

  • Besök hexagonpositioning.com