Geosystems

Expertis och innovation inom teknologier för insamling av data om verkligheten

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Våra lösningar sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet inom tillverkningsindustri, infrastruktur, säkerhet och mobilitet. Hexagons teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Divison Geosystems erbjuder en heltäckande portfölj av digitala lösningar som fångar, mäter och visualiserar den fysiska världen och möjliggör datadriven transformation som överskrider gränser för industriella ekosystem. Våra teknologier för att fånga verkligheten gör det möjligt att skapa digitala världar sedda från olika perspektiv. Det kan röra sig om utrymmet mellan två väggar i en byggnad, fastighetsgränser eller avbildningar i 3D av städer, infrastruktur, VA-anläggningar, hela länder och brottsplatser. Dessa digitala världar ger handlingsinriktad information som är av avgörande betydelse för förståelse, planering och genomförande. Geosystems lösningar för positionering, vägledning och visualisering ger användarna möjlighet att arbeta med högsta effektivitet och kvalitet.