Divisioner

Det finns inget som kan ersätta ingående branschkunskap. I utvecklingen av lösningar för våra kunder drar alla våra divisioner fördel av den kunskap och de erfarenheter som våra team världen över bygger tillsammans. 

Agriculture

Avancerad teknologi möjliggör bättre planering, effektivt genomförande, precis maskinstyrning och automatiserat arbetsflöde.

Geospatial

Smarta, digitala världar i 5D berättar om vad som skett och sker, det som skulle kunna ske, vad som bör och kommer att ske.

Geosystems

Kraftfulla teknologier fångar, mäter och visualiserar data från olika perspektiv för att skapa smarta, digitala verkligheter.

Manufacturing Intelligence

Integration av design- och ingenjörskunskap i produktions- och mätindustriella lösningar möjliggör smarta, digitala fabriker.

Mining

Med beprövade teknologier besvarar våra lösningar svåra utmaningar inom planering, drift och säkerhet ovan och under jord.

Autonomy & Positioning

I täten för utveckling av end-to-end lösningar för tillförlitlig positionering och korrektion på land, till havs och i luft.

PPM

Ostrukturerade data förvandlas till smarta digitala tillgångar för visualisering, byggnation och hantering av anläggningar.

Safety&Infrastructure

Mjukvarulösningar som förbättrar prestanda, effektivitet och motståndskraft hos vitala funktioner i smarta och säkra städer.