Utmärkelser till kunder

Utmärkelser till kunder som formar smart förändring

2018 års pristagare

Se vad våra kunder uppnår med Hexagons teknologier och vad det innebär att få utmärkelsen Shaping Smart Change.

2017 års pristagare

Ta en titt på de organisationer som senast fått utmärkelsen "Shaping Smart Change".

2016 års pristagare

Ledande organisationer inom flyg- och rymdindustrin, byggnads- och telekommunikationsindustrin var bland pristagarna 2016.

2015 års pristagare

Pristagarna 2015 representerade ett brett spektrum av branscher, från underrättelseföretag till kemisk industri.

2014 års pristagare

Första året utmärkelserna utdelades präglades av Hexagons föresats att belöna innovativitet och genomslagskraft hos kunderna.

Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.