I Shape Smart Change

Blog

#ShapingSmartChange med Justin Payne

Justin säger att lärdomar från hans föräldrar inspirerade honom att göra karriär genom att sätta kunderna först.

Blog

#ShapingSmartChange med Bernardo de Castro

Bernardo började arbeta tidigt med jordbruk vilket ledde honom över till teknologi och uppgiften att skapa effektivare processlösningar på Hexagon.

shape_change_video_marcelo_romero_newBlog

#ShapingSmartChange med Marcelo Romero

Marcelo Romero som är produktchef på Hexagon Mining förklarar hur hans arbete binder ihop gruvbranschen, människor och teknologi.

Blog

#ShapingSmartChange med Neville Judd

Neville berättar om hur han gick från sportjournalistik till kommunikationschef för Mining

Blog

#ShapingSmartSchange med Hamish Eccles

Hamish diskuterar hur han använder lärdomar han fått från sin far i sin roll både i och utanför Hexagon

Blog

#ShapingSmartChange med Sione Welfare-Jervis

Simon växte upp uppe i bergen och berättar hur han gick från tillvaron där till att han fick arbeta med lösningar för allmän säkerhet.

Blog

#ShapingSmartChange med Rodney Gill

Lyssna på hur Rodneys tidiga passion för teknologi blev en karriär hos Hexagon.

Blog

#ShapingSmartChange med Adam Redford

Från att ha arbetat i T-tröja och jeans i motorcykelindustrin gick Adam över till en spännande position inom events i Hexagon.

Blog

#ShapingSmartChange med Collin Webb

Collin ville arbeta hos en arbetsgivare vars värderingar stämde med hans egna. Läs om hur han hittade Hexagon.

Blog

#ShapingSmartChange med Josh Rayburn

Josh började med att hjälpa sin pappa med mätning och inspektion i familjeföretaget och fortsatte med att forma smart förändring i Hexagon

Blog

#ShapinSmartChange med Guido Hufer

Guido berättar om hur han vid 11 års ålder utvecklade sin egen programvara och hur han forsatt med detta fast nu för Hexagon.

Blog

#ShapingSmartChange med Faheem Khan

Faheem har rest över hela världen och har sett många fantastiska saker, men variationsrikedomen i arbetet hos Hexagon är det som är mest spännande.

Blog

#ShapingSmartChange med David Holmes

När David växte upp älskade han kartor. Lyssna på hur hans arbete på Hexagon håller spänningen vid liv.

Blog

#ShapingSmartChange med Cathi Hayes

Från att ha varit arkitekturstudent gick Cathi över till att tala sig varm för BIM hos Hexagon.