Träffa Nicole Waier

Att få vara med om hur två företagskulturer blir en

Titel: Chef för global försäljning och affärsutveckling
Division: Positioning Intelligence
Arbetsplats: Detroit, Michigan, USA
Gick med: 2016

Nicole Waier, ansvarig för försäljning och affärsutveckling på AutonomouStuff, kom till Hexagon när företaget förvärvades 2018. AutonomouStuff arbetar med att möjliggöra, påskynda och tillämpa lösningar för autonomi - och inte bara för bilar (även om det är den mest populära tillämpningen).

"För närvarande ser vi verkligen fram emot att utveckla lösningar utanför massmarknaden, riktiga nischapplikationer i små volymer," säger Waier. "Det bästa med att vara en del av Hexagon är att vi har en mycket bredare syn på världen och olika branscher."

En av de mest intressanta upplevelserna som Waier har haft sedan förvärvet av AutonomouStuff är hur två företagskulturer blir en.

”Det är fantastiskt att se de två kulturerna smälta samman. I samband med förvärvet fick jag träffa dem på Hexagon som hade samma roll som jag och verkligen få en smak för Hexagons kultur, ”säger Waier. ”Alla strävar efter att göra saker bättre med den teknik som var och en av oss tar med sig. Det är fantastiskt att alla är superenergiska och älskar vad de gör. ”

När det gäller att göra skillnad sa Waier att Hexagons globala räckvidd är inspirerande.

Alla Hexagons teknologier gör det möjligt för människor att anta utmaningarna de ställs inför och hitta handlingsinriktade lösningar.

Alla strävar efter att göra saker bättre med den teknik som var och en av oss tar med sig. Det är fantastiskt att alla är superenergiska och älskar vad de gör.