Träffa Marek Brylski

Motorn bakom förändring och genomslag

Titel: Chef för produktutveckling
Division: Hexagon Geospatial
Arbetsplats:
Lodz, Polen
Gick med:
1999

Marek Brylski är chef för en produktlinje på divisionen Hexagon Geospatial och tycker om att kunna hjälpa kunder att driva betydande förändringar med de produkter och projekt som han arbetar med.

Brylski exemplifierar med ett speciellt projekt för nästan tjugo år sedan som han aldrig kommer att glömma.

"Stora översvämningar drabbade Polen 1997 och staten initierade olika aktiviteter för att förbättra skydden mot översvämningar," berättar han. ”Mitt första projekt för företaget var att skapa ett system som skulle stödja aktiviteter mot översvämningar och i slutändan göra regionen säkrare. Med systemet kunde vi förutsäga när översvämningarna skulle komma, identifiera områden med förhöjd översvämningsrisk, förbereda evakueringsscenarios och vidta andra åtgärder för att minska översvämningsrisken i syfte att åstadkomma säkerhet för alla."

”För tjugo år sedan tyckte jag att jag var smart. Men jag har lärt mig att det finns så många smartare människor runt omkring mig, ” säger Brylski och skrattar. "Jag kan lära av dem och det gör mitt jobb så mycket mer intressant!"

Skämt åsido, Brylski njuter verkligen av att en del av hans arbete varje dag är att samarbeta med kunderna och lösa verkliga problem.

"Du kan se resultatet av dina ansträngningar och driva förändring," säger han. "Det som ger mig verklig tillfredsställelse är när jag ser att våra verktyg används av människor och att de kan hitta lösningar och se resultaten av dem."

Det som ger mig verklig tillfredsställelse är när jag ser att våra verktyg används av människor och att de kan hitta lösningar och se resultaten av dem.