Träffa Katy Broder

Övervinna hinder för att hitta konstruktiva lösningar

Titel: Chef för Byggnadsverktyg och GeoMax
Division: Hexagon Geosystems
Arbetsplats: Heerbrugg, Schweiz
Gick med: 2012

När Katy Broder inte kapar trästycken med bara händerna i sin karateundervisning gör hon genombrott i utmaningarna för divisionen Geosystems.

Katy är divisionschef för Construction Tools och GeoMax och ser en tydlig likhet mellan sin karateutbildning och möjligheterna på Hexagon. På samma sätt som när hon tog sig från vitt till svart bälte har hon avancerat från administrativa positioner inom finans och HR till logistik, produkt- och projektledning för att slutligen landa i en verkställande roll.

”Jag gillar verkligen att det finns mycket utrymme för avancemang i Hexagon”, säger Katy. ”I varje roll kan du lära dig så mycket och hitta områden att växa inom.”

Fast hon inte längre tävlar fortsätter hon att lära sig i sina roller som karatelärare och domare. Många av dessa lärdomar hon har haft glädje av på Hexagon.

”På Hexagon lär vi oss hela tiden. Oavsett om det är en ny inriktning för mitt team eller att ta kurser för att utvecklas professionellt och förbättra sina färdigheter så det finns alltid sätt i organisationen att gå vidare.”

På Hexagon lär vi oss hela tiden. Det finns alltid sätt i organisationen att gå vidare.