Jennifer Glass

Ser till att samhällen är säkra

EP_Alex_Alencar_380x231

Division: Safety & Infrastructure
Enhet: Användarupplevelse (UX)
Placering: Madison, Alabama
Kom till Hexagon: 2015


Jennifer Glass, chef för User Experience (UX) på Hexagons division Safety and Infrastructure, kom till företaget efter en lång karriär inom luft- och missilförsvarsprogram. Hennes intresse och respekt för vetenskap och användargränssnitt drog henne instinktivt till denna roll. Att få hjälpa till att utforma effektiv programvara som förenklar användning för kunder har nu blivit hörnstenen i hennes dagliga arbete.

"Varje sekund är betydelsefull i användargränssnitt som våra team designar", säger Glass. "Vi måste se till att informationen är lätt att hitta. När det gäller allmän säkerhet måste de som får ett nödsamtal se allt snabbt så att de kan svara fort."

Glass har beundrat sina teammedlemmars engagemang och professionalism, liksom alla hon har interagerat med på Hexagon.

”Jag arbetar i en mycket positiv och samarbetsinriktad miljö där alla verkligen stöder varandra”, säger Glass. "Det är en unik egenskap på en arbetsplats och något som jag aldrig har upplevt innan jag kom hit."

Denna positiva stämning har fått betydelse för alla aspekter av hennes roll - till exempel då hon vid besök hos dem som använder Hexagon-teknik själv fått känna på det ansvar som mottagare av nödsamtal har på sina axlar.

"Det är en fantastisk känsla att åka hem varje dag och känna att det arbete vi gör kommer att fortsätta att hjälpa våra användare. Vi har sett prov på det på många olika platser", säger Glass.

Jag arbetar i en mycket positiv och samarbetsinriktad miljö där alla verkligen stöder varandra”, säger Glass. "Det är en unik egenskap på en arbetsplats och något som jag aldrig har upplevt innan jag kom hit.