Karriärer

Hexagon: möjliggör en autonom framtid

Vad gör Hexagon?

Hexagon är en världsledande leverantör av sensorer, programvaror och autonoma lösningar. Vi ökar effektivitet, produktivitet och kvalitet inom industri, infrastruktur, säkerhet och mobilitet genom att sätta data i arbete. Våra teknologier skapar allt mer uppkopplade och autonoma ekosystem i städer och industri för en skalbar och hållbar framtid.

Med över 22,000 anställda i 50 länder förfogar Hexagon över ett globalt nätverk av briljanta, engagerade och serviceinriktade människor som har ambitionen att göra sitt yttersta för kunder över hela världen.

Kom och arbeta hos oss!

Om du är en energisk, samarbetsvillig och intellektuellt nyfiken person som tycker om att besvara utmaningar i en mångsidig arbetsmiljö är du en perfekt kandidat. Se vår lista med lediga tjänster för nästa steg i din karriär. Vi ser fram emot att bidra till en bättre framtid med din hjälp!

Hexagon om mångfald och inkludering

Hexagon har föresatt sig att:

  • Skapa mångsidiga och inkluderande arbetsplatser runt om i världen där våra anställda trivs.
  • Identifiera de bästa talangerna oavsett bakgrund.
  • Styra verksamheten genom våra värderingar och övertygelser i syfte att stimulera medarbetare att engagera sig i en inkluderande värld och utveckla sin fulla potential.
  • Skapa en arbetsplats som hyllar mångfalden hos våra medarbetare, kunder och i samhället.
  • Lyssna på alla medarbetare oavsett deras etnicitet, sociala bakgrund, religion, kön, ålder, funktionshinder, sexuella läggning eller nationella ursprung samt att ta in nya perspektiv.

Lediga tjänster på Hexagon