Ulrika Francke

Styrelseledamot, Medlem i revisionsutskottet

Ulrika Francke, styrelseledamot sedan 2010 och medlem i revisionsutskottet, fick sin utbildning via universitetsstudier och har sedan dess innehaft befattningarna stadsbyggnadsdirektör samt gatu- och fastighetsdirektör i Stockholms stad och VD SBC. Hon har varit VD för SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB och styrelseledamot i Skanska AB och Stockholms Business Region AB. Hon har varit VD för Tyréns AB, styrelseordförande i Stockholms Stadsteater AB styrelseledamot i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och Swedbank AB.

Aktieinnehav: 6 000 B-aktier

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.