Ulrika Francke

Styrelseledamot, Medlem i revisionsutskottet

Ulrika Francke, styrelseledamot sedan 2010 och medlem i revisionsutskottet, fick sin utbildning via universitetsstudier och har sedan dess innehaft befattningarna stadsbyggnadsdirektör samt gatu- och fastighetsdirektör i Stockholms stad och VD SBC. Hon har varit VD för SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB och styrelseledamot i Skanska AB och Stockholms Business Region AB. Hon har varit VD för Tyréns AB, styrelseordförande i Stockholms Stadsteater AB styrelseledamot i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och Swedbank AB.

Aktieinnehav: 6 000 B-aktier

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.

Nu kommer HxGN SPOTLIGHT

Hexagon är förväntansfull inför lanseringen av en ny innehållsplattform som rymmer videos, artiklar och podcasts om Hexagon!