Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot, Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Sofia Schörling Högberg är ledamot av styrelsen i Melker Schörling AB (sedan 2006), ledamot i styrelsen för Securitas (sedan 2005) och ledamot i styrelsen för Assa Abloy (sedan 2017). Hon var tidigare ledamot av styrelsen i Attendo och har arbetat som varumärkeskonsult för Essen International. Sofia Schörling Högberg valdes in i Hexagons styrelse 2017.

Aktieinnehav: 15 750 000 A-aktier och 73 758 099 B-aktier genom Melker Schörling AB

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS