Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot, Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Sofia Schörling Högberg är ledamot av styrelsen i Melker Schörling AB (sedan 2006), ledamot i styrelsen för Securitas (sedan 2005) och ledamot i styrelsen för Assa Abloy (sedan 2017). Hon var tidigare ledamot av styrelsen i Attendo och har arbetat som varumärkeskonsult för Essen International. Sofia Schörling Högberg valdes in i Hexagons styrelse 2017.

Aktieinnehav: 15 750 000 A-aktier och 73 758 099 B-aktier genom Melker Schörling AB

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.