Ola Rollén

Koncernchef och VD, Styrelseledamot

Ola Rollén är VD och koncernchef samt ledamot av styrelsen för Hexagon sedan 2000. Hexagon har under hans ledning omvandlats till en världsledande leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologier genom strategiska förvärv och organisk tillväxt.Innan han kom till Hexagon var han VD för Sandvik Materials Technology, vice VD för Avesta-Sheffield samt VD för Kanthal. Han har också varit ledamot av styrelsen för Vestas Wind Systems A/S. Ola Rollén är civilekonom.

Aktieinnehav: 586 900 B-aktier

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 9 augusti 2018 och inkluderar även närståendes innehav.