Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

Märta Schörling Andreen invaldes i Hexagons styrelse 2017. Hon är ledamot i styrelsen för Melker Schörling AB (sedan 2010), i styrelsen för AAK (sedan 2013) och i styrelsen för HEXPOL (sedan 2014). Märta Schörling Andreen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan I Stockholm och har arbetat som konsult inom varumärkes- och innovationsfrågor på Pond Innovation & Design.

Aktieinnehav: 15 750 000 A-aktier och 77 929 899 B-aktier genom Melker Schörling AB

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 20 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.