Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

Märta Schörling Andreen invaldes i Hexagons styrelse 2017. Hon är ledamot i styrelsen för Melker Schörling AB (sedan 2010), i styrelsen för AAK (sedan 2013), i styrelsen för HEXPOL (sedan 2014) och styrelsen för Absolent Group. Märta Schörling Andreen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan I Stockholm och har arbetat som konsult inom varumärkes- och innovationsfrågor på Pond Innovation & Design.

Aktieinnehav: 15 750 000 A-aktier och 73 758 099 B-aktier genom Melker Schörling AB

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS