Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

Märta Schörling Andreen invaldes i Hexagons styrelse 2017. Hon är ledamot i styrelsen för Melker Schörling AB (sedan 2010), i styrelsen för AAK (sedan 2013) och i styrelsen för HEXPOL (sedan 2014). Märta Schörling Andreen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan I Stockholm och har arbetat som konsult inom varumärkes- och innovationsfrågor på Pond Innovation & Design.

Aktieinnehav: 15 750 000 A-aktier och 77 929 899 B-aktier genom Melker Schörling AB

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 20 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.

Nu kommer HxGN SPOTLIGHT

Hexagon är förväntansfull inför lanseringen av en ny innehållsplattform som rymmer videos, artiklar och podcasts om Hexagon!