John Brandon

Styrelseledamot

John Brandon har nära 40 års erfarenhet av att leda och växa teknologiföretag. Han lämnade Apple Inc. 2015 med pension som vVD och chef för International Sales efter nära 15 år hos Apple. Dessförinnan var han VD för Academic Systems, ett utbildningsföretag med inriktning på innehåll. Han har också haft ledande befattningar som vVD och chef för den nordamerikanska verksamheten hos Adobe Systems och inom försäljning på General Parametrics Corporation och Texas Instruments. John Brandon har en kandidatexamen från University of California i Davis. Han är också rådgivare åt ett flertal start-ups på teknologiområdet.

Aktieinnehav: 3 000 B-aktie

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.

 

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS