Henrik Henriksson

Styrelseledamot

Som entreprenör i grunden började Henrik Henriksson på den ledande fordonstillverkaren Scania 1997. Han har haft ett flertal ledande befattningar I företaget, bland annat som exportdirektör på Scania South Africa Pty Ltd i Johannesburgi fyra år. Han blev utsedd till VD och Koncernchef för Scania 2016 och leder Scania i övergången till hållbara transportsystem. Henrik Henriksson, som har en civilekonomexamen, invaldes i Hexagons styrelse 2017.

Aktieinnehav: 725 B-aktier

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS