Henrik Henriksson

Styrelseledamot

Som entreprenör i grunden började Henrik Henriksson på den ledande fordonstillverkaren Scania 1997. Han har haft ett flertal ledande befattningar I företaget, bland annat som exportdirektör på Scania South Africa Pty Ltd i Johannesburgi fyra år. Han blev utsedd till VD och Koncernchef för Scania 2016 och leder Scania i övergången till hållbara transportsystem. Henrik Henriksson, som har en civilekonomexamen, invaldes i Hexagons styrelse 2017.

Aktieinnehav: 725 B-aktier

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.