Gun Nilsson

Styrelsens ordförande, Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Gun Nilsson är styrelsens ordförande och ledamot av revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Hon har varit ledamot av styrelsen  i Hexagon AB sedan 2008. Hon är VD för Melker Schörling AB och var tidigare CFO för IP-only, Sanitec Group, Nobia Group AB samt VD för Gambro Holding AB och CFO och vVD för Duni AB. Hon har en civilekonomexamen.  Sedan 2017 är hon ledamot av styrelserna för AAK, Hexpol, Loomis och Bonnier Holding AB. Hon har också varit ledamot av styrelserna för Capio AB, Dometic Group AB, Duni AB, Husqvarna AB samt LFV. Hon är suppleant i styrelserna för Vinpröjsaren AB och Art Photo Foundation Sweden AB.

Aktieinnehav: 10 666 B-aktier

Aktie- och teckningsoptionsinnehav baserat på uppgifter per den 19 mars 2018 och inkluderar även närståendes innehav.