Om Hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologier som förbättrar produktivitet och kvalitet hos kunder i geospatiala och industriella branschlandskap.

Hexagon Snabba Fakta


Hexagon utvecklar IT-lösningar som förbättrar produktivitet och kvalitet hos kunder i geospatiala och industriella branschlandskap. För oss handlar IT om att skapa insikter ur data. Vi kallar det handlingsinriktad information. Sådan information möjliggör automatisering av processer och underlättar beslutsfattande. 

Till skillnad från de flesta mjukvaruföretag har vi starka rötter i sensorer som samlar in geospatiala data om fysiska miljöer och kvalitetsdata om tillverkade produkter.

Vi levererar intelligenta informationsekosystem som integrerar dataflöden, skapar sömlösa arbetsflöden och effektiviserar hela system. De kopplar samman människor, maskiner eller processer, bygger in intelligens och möjliggör visualisering för smartare interaktion med information. Våra lösningar optimerar informationsflödet i några av världens viktigaste branscher - från jordbruk, tillverknings-,  byggnads- och energiindustrin till allmän säkerhet och försvar.

Vår verksamhet består av följande divisioner - Agriculture, Geospatial, Geosystems, Manufacturing Intelligence, Mining, Positioning Intelligence, Power, Process & Marine, (PP&M) samt Safety & Infrastructure. Varje division fokuserar på att utveckla teknologier  för specifika tillämpningar som utnyttjar kraften i hela vår portfölj.


Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Handlingskraft börjar här

Agera snabbt och reservera din plats på HxGN LIVE genom att anmäla dig för 849 USD senast den 30 april.