Intergraph G/LER Plot

Effektiv håndtering af henvendelser fra LER.DK

Intergraph GLER Plot

Intergraph G/LER 2.0 sørger for at modtage og håndtere ledningsforespørgsler fra webservicen www.ler.dk. Op til 100% af henvendelserne kan håndteres automatisk af G/LER 2.0 afhængig af opsætningen.

Den nye LER 2.0 løsning er uafhængig af GIS-platform, baseret på OpenSource og kan installeres hos forsyningen eller afvikles i skyen (Cloud). G/LER henter automatisk graveforespørgsler hos LER 2 og sender svar tilbage i LER 2-format samt evt. tilknyttede filer. Når forsyningen selv laver forespørgsler i forbindelse med planlægning eller gravearbejde, hentes de også ned automatisk og kan via WFS åbnes og vises i et vilkårligt desktop- eller web-gis.

Fordele

Tidsbesparende

Op mod 100% af henvendelserne fra LER.DK kan håndteres automatisk og spare medarbejderne for en masse arbejdstid.

Logning

Forespørgsler og leveret information logges i GIS-databasen og kan genfindes ved tvivlsspørgsmål.

Overblik

I får et klart overblik over graveaktivitet i forsyningsområdet inden for en given periode.

Frmhævet Funktionalitet

 • G/LER Plot Servermodul
  G/LER Plot Servermodulet henter og behandler automatisk forespørgsler hos LER.DK baseret på forsyningens digitale signatur.
 • G/LER Adminmodulet
  Adminmodulet er et program til forsyningens sagsbehandlere, som giver adgang til den fremsendte information og til behandling af forespørgsler, som er sendt til manuel behandling.
 • Konfigureringsmuligheder
  Servermodulet kan konfigureres, så en lang række opgaver håndteres automatisk. Det gælder fx standardtekster, kort og dokumentationstyper til besvarelser af henvendelser, videresendelse af henvendelser der skal håndteres manuelt, fremsendelse af boreprofiler m.m.
 • Manuel behandling
  I adminmodulet kan man arbejde manuelt med forespørgsler ved fx at tilføje beskeder, filer eller kort til besvarelsen. Man kan genfinde tidligere besvarelser og fremsendte kort/data ud fra forespørgslens afsender, dato, LER-id osv og genfremsende - evt. med nye data - med et enkelt klik.
 • Intergraph ForsyningsPortal
  G/LER Plot kan også bruges til at formidle kort og CAD/GIS-data fra Intergraph ForsyningsPortal. I adminmodulet kan man give fx i forvejen kendte LER.DK-graveaktører adgang til ForsyningsPortalen.

Intergraph G/Varme

Intergraph G/Varme er en brancheløsning til danske fjernvarmeforsyninger.

Intergraph G/Eldk

Intergraph G/Eldk er en brancheløsning til danske elforsyninger, der baserer sig på danske databaseskabeloner.

Intergraph G/DANVAND

Intergraph G/DANVAND er en brancheløsning til danske vandforsyninger med fuld understøttelse af DANVAs seneste DANVAND-datamodel.