Měření povrchů a rovinnosti ocelových profilů

Specializované nástroje pro měření profilů, povrchu a rovinnosti ocelových nosníků a kolejnic

Detailní záběr na Aton Wire v technickém závodě

Ocel

Měření profilů, povrchů a rovinnosti při výrobě oceli.

Rostoucí standardy kvality v ocelářském průmyslu vyžadují vysoce přesnou kontrolu a kompletní dokumentaci od začátku výroby válcovaných produktů. Aby byly splněny standardy kvality, musí být během procesu výroby ocelových prvků monitorována jak povrchová úprava, tak rozměrová přesnost. Kontinuální měření a náhodné kontroly rozměrů profilů, například šířky a výšky, a také co nejranější detekce povrchových vad, jsou tudíž nedílnou součástí konceptu moderní kontroly kvality v ocelářském průmyslu.

Měřicí systémy používané ke kontrole oceli musí fungovat rychle, přesně a musí být zabezpečené proti poruchám. S řešením CALIPRI pro měření oceli poskytuje společnost Hexagon specializované nástroje pro měření profilu, povrchu a rovinnosti. Běžné aplikace této technologie zahrnují kontrolu profilu ocelových nosníků, ověření tvarování profilů, kontrolu povrchu ocelových profilů a měření rovinnosti ocelových dílů. Systém CALIPRI pomáhá provozovatelům válcoven vyrábět nejkvalitnější ocelové profily pro různá průmyslová odvětví včetně železničního a automobilového průmyslu, těžkého strojírenství a stavebnictví.

CALIPRI RCx steel application